Учителя Петър Дънов - из словото

Намалена цена! Смешното в живота Уголеми

Смешното в живота

Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно

1326

Нова

ТОВА СА АНЕКДОТИ, ТОВА СА РАЗВЛЕЧЕНИЯ С ЦЕЛ ДА СЕ ОБЯСНЯТ НЯКОИ РАБОТИ. С.9

УЧИТЕЛЯ

Повече детайли

3 книги на склад

9,80 лв

-30%

14,00 лв

Добави в списъка ми с желания

Издателство Логос 16
Година 2015
Град Варна
Страници 287
Език български
Корици меки

...откъси от книгата

ПРЕДГОВОР

Чистият смях въздига. Чистият смях осветява пътя отвътре. Чистият смях възкачва все повече Душата.

Чистият смях не е от ума, а от Душата. Чистият смях превъзхожда ума, света и времето. Чистият смях отнема бремето.

Чистият смях е висше лекарство. Той е място, в което човек отива да се укрепи.

Радостта събужда живота. Радостта събужда пътя. Радостта събужда Вечността.

Що е искрената усмивка? Чиста Светлина. Трудностите бягат от усмихващия се човек.

Искрено може да се смее само чистата Духовност.

В чистия смях има Изгрев. Чистият смях символизира Изгрева. Когато човек се усмихне, в него изгрява Слънце.

Чистият смях увеличава енергията, увеличава здравето, създава увереност, осветява цялата нервна система.

Чистият смях е като дъжда върху цветята. Чистият смях полива Душите.

Чистият смях е съзнателно оръжие срещу злото. Той възражда Духовните сили в човека.

Чистият смях е роден от Светлината и се завръща в нея. Смехът е разцъфтяване на човека.

Истинският човек когато не се смее външно, той тържествува вътрешно. Когато се смее отвън, той е омиротворен отвътре.

Чистият смях е Тайнство на Душата, а мистичният смях е Тайнство на Духа. Докато Душата се смее с цялото си сърце, мистичният смях на Духа е само загатване, но загатване за нещо велико. Човекът на мистичния смях е преодолял и този, и отвъдния свят. Неговата усмивка е от Безкрая.

Смеещият се Буда, това е Посвещението, което е завръщане в себе си, в естеството; това си ти, няма какво да се постига – затова се смее Буда.

Когато Заратустра се родил, той се засмял на света; не заплакал, засмял се.

Каквото и да практикуваш, ако нямаш явна или тайна усмивка, ти не си практикуващ.

Усмивката разкрива нещо от Тайната на Душата. Човек с усмивка внася разположение в хората. Чрез усмивката хората си обменят цветя.

Когато познаеш себе си, ще се зароди твоята Вечна усмивка и от този момент нататък злото няма да може да ти я отнеме.

Усмивката е място, в което злото не може да влезе. Усмивката е чисто и свято пространство.

Човек, който има честна усмивка, не може да бъде опетнен от света.

Усмивката е по-дълбока от всяка скръб, но ако отвориш вратата.

Смехът може да възвърне стремежа, вдъхновението.

В тежки случаи, ако можеш да се смееш, ти си над нещата. Ако можеш да се усмихнеш и на смърт­та, преодоляваш я. Погледни смъртта с усмивка и няма да можеш да умреш.

Ако трудностите могат да ти ограбят смеха, значи дяволът влиза в тебе, разполага с тебе. Обаче, ако ти можеш да съхраниш смеха си в трудните условия, ти си Воля, ти си Дух, ти ограбваш дявола.

Малката чиста радост е непробиваема, тя е като запалена свещ. Щом дяволът не може да ти я отнеме, той изгаря. Отнеме ли ти смеха, той те покорява.

Усмивката е скрита Воля, която е над трудностите. Тя показва, че човек има Дух, има Душа.

Човек, който може да се усмихва в тежките ситуации и събития – той е над тях, той ги управлява. Усмивката в трудностите означава, че човек владее себе си.

Усмивката е наше тайно и древно оръжие срещу всички проблеми на света.

Злото няма усмивка, адът няма усмивка. Усмивката е Дар свише. Душата има усмивка.

Не е важно каква е трудността ти, а как се чувстваш, как се чувства твоята Вечна Душа – това всеки трябва да узнае.

Чистият смях е съставен от свободната енергия на Душата. Чистият смях е живата сила на Душата.

Да се усмихваш на трудностите, това е Духовно Изкуство.

Има ли криза, която може да устои на чистия смях? Чистият смях може да ограби кризата.

В чистия смях има Прозрение. Той е съставен от Душа, Свобода и неуловими очи.

Чистият искрен смях е трапезата на Възвишената Душа.

Когато Слънцето изгасне, чистият смях в нас може да го замести.

Чистият смях е Велик Дарител – той дарява не неща, а себе си.

В честността е успехът, в смеха е лекотата, в усмивката е тържеството.

Ако има нещо, от което трудността се страхува, то е смехът. Ако има нещо, от което смъртта се страхува, то е усмивката.

В чистия смях има полет, в усмивката – крила на орел.

Смехът е Велик Воин. Усмивката е Древен Меч.

Когато чистият смях се е случил, явили са се същества от Безвремието.

Радостта е от сърцето. Чистият смях е от Душата. Усмивката е от Древността, тя е повик от Безкрая.

Искреният смях е съставен от Лъчистата Първоматерия.

На искрения смях се радва самата Тишина.

Усмихне ли ти се Бог само веднъж, вече изгубваш способността да желаеш световете. Пожелаваш само Него.

АУМ

Елеазар Хараш
Юни, 2015 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

„Жено, отвори, акоеказалГоспод“........................... 11

„Господи, Тилимекриворазбра, илиазкривосемолих?“     12

„Татко, конятсеутвърди“............................................ 13

„Нямалидапратишмногоздравенабабаси?“..... 14

„Кругом, марш! Всичкипоместатаси!“.................... 15

„Тойказа, чещемиизвадиеднотооко“.................. 16

„Съсзвънци, спеенеидат“........................................ 19

„А, азсъмоще“............................................................ 20

„Пакщесеженятхората“............................................ 21

„ИвидяГосподнеправдатаваша“............................. 22

„Щегимиришешсамо“.............................................. 23

„Утрещесечуе“........................................................... 24

„НиедваматасВасостанахмесшапки“.................. 24

„Върхумоятаглавалитрябвадасе
стоваривсичко?“.......................................................... 26

„Виж, товавеченеевъзможно“................................ 27

„Какводаправясонзи, койтоимадвелица?“........ 29

„Итищеплачешзаедностях“................................... 30

„По-скоросъбо`рибанята, отколкотодамидадепари“           31

„Даимапръти, скоитодабиеглупавитехора“....... 32

„Аконезнаетекоихапкиедробилвсекиотвас“.... 33

„Какнетемързидаговориш?“.................................. 35

„Господи, 400 денащепостя“..................................... 36

„Азсамонаедномястогоказах“.............................. 37

„Първощурецъттрябвадаизнесевсичкотожитонавън“        38

„Сегатрябвашедадухашнаобратнатастрана“...... 39

„Ивториятмина“......................................................... 41

„Глупако, дасивървишпопътя“................................ 43

„Бързамдаотиданадругомясто“............................ 45

„Твоятдяволдойдеумене“....................................... 47

„Бе, синко, азтиказахсамоединиядахванеш“..... 48

„Самонаменнесепоказвай!“.................................. 50

„Всеазлитрябвадаработя?“.................................... 51

„АконесъмСтоян, спечелихединюлар“................. 51

„Отвисокопо-добрещеяфиксирам“....................... 52

Приложилпоследнотозаклинание........................... 53

„Бабо, по-добремибайданемесрещамечка!“.... 55

„Сцъканеотгореработанестава“........................... 55

„Каквотиказамечката?“............................................ 57

„Кажиим, чеазбяхгоре, накрушата“..................... 58

„Шестдесетмечкиизлязохасрещумене“................ 59

„Азсеборихсмечка“.................................................. 60

„Ходжа, несечиклона, накойтосистъпил“............. 61

„Койтоедал 99 лева, щедадеощеедин“................ 62

„Твоятаработаенаред, тинямашзъби“................. 63

„Азмислех, чесъмгиизгубилпопътя“.................... 63

„Товасеотнасязадругитехора, анеизамене“.... 64

„Благодаря, Господи, чекрушатанямаголемиплодовекатотиквата“          65

„Това „тин“ щебъдетвоятазаплата“........................ 66

„КажетеМу, четая, коятотърси, яняматук“........... 68

„Мъжо, мъжо, заприличанатамбура“..................... 69

„Иване, бутнимагаретовпропастта“........................ 70

„Точнотакасимислех“............................................... 71

„Искамдаразделяточносиренето“.......................... 72

„Плача, защотоневидяхдесеттехилядилева“....... 73

„Азсъмнараменетенадядовладика“.................... 74

„Свинятаначорбаджиятазнаетова, атинезнаеш“75

„Искамдамиизвадишеднотооко“.......................... 76

„Идущатагодинаникакданемевиждате“............. 77

„Твоятабрадамногоприличананеговата“............. 77

„Хубав, лош –купихговече, щегонося“.................. 78

„КаквоказватвЦариград?“........................................ 79

„Азцели 30 годинисепрехранвахоттовадело“..... 80

„Несмалявамповече“................................................. 81

„Дагоизпияизведнъжиизведнъжщеоздравея“. 82

„Итамщеимакакводасепие“................................. 83

„Отлакомдол“............................................................. 84

„Ритамтиикравата, ителето“................................... 84

„Светниимпоедна!“.................................................. 85

„Непей, чемайкаитебещеожени“........................ 86

„Е, тъйкажидатеразбера“........................................ 87

„Дъскатамухлопа!“..................................................... 88

„Коганаучивечетурскиезик?“.................................. 89

„КолкоглавиимаЙоанКръстител?“.......................... 89

„Направитъймалко „утира“ инамене“................... 90

„Е, тазиепоследнаталъжа, коятотиказах“............. 91

„Азсъмтвоетомагаре“............................................... 92

„Идаплача, водетеменапред!“............................... 94

„ДокатоПатаранцаруваше“....................................... 94

„Умря, нопонесихапнаотвсичко“........................... 96

„Гласътти –цяламузика!“.......................................... 97

„Арнаутинътзнаеидругпът“..................................... 98

„ПочакайМееднасекунда“....................................... 99

„Тозибръмбареотрода „хъмбък“.......................... 100

„Мамо, еладавидишкаквъртякъщата!“.............. 101

„Казаламуитя „Сбогом, братИван“...................... 102

„Давиизпратяощеедин!“....................................... 103

„Когатоспи, никакнепие“....................................... 104

„Хамачегоказа, хъм!“.............................................. 104

„Нетози, аонзи“........................................................ 105

„Докатотозидяволетук, Христоснямадавъзкръсне“106

„Щометака, неискамдаотидатам“..................... 107

„Всичкосиизгубил“.................................................. 108

„Невидяхтели, четойизвършипрестъплението?“109

„Азсмятах, чесичовек“............................................ 111

„Ниепредставямелъжатакатоистина“.................. 112

„Нетелиесрамдаразправяшнапроповедникакакживеем?“         113

„Мързигодаработи“................................................ 114

„Татко, иазвървятака“............................................. 115

„Многонещоизпатихотнея“................................... 115

„Данотовададойдеикъмнас“.............................. 117

„Азповярвахнатвояслуга“...................................... 117

„Даидаиаз, чеможедаизвадятнаистиназлато“118

„А, познаватеме, чесъмгосподарнанивата!“..... 119

„Дядопопе, тазиработасчетененестава“........... 120

„Хайдесегадатепочерпязатова“.......................... 121

„Тищеумреш 24 часаследмоятасмърт“.............. 122

„Господи, даймиглава, голямакатокрина!“........ 123

„Тойощепо-добремеобърна“................................ 125

„Малкопо-голямотцаряим“.................................. 125

„Коячастоткокошкатаенай-сладка?“................... 126

„Намерихсенагърбанаконя“................................ 127

Забравилтойлие, илидругнякой......................... 128

„Сединиякраквървязаотечеството,сдругия –заВас“          129

„Имайкамитакаготви“........................................... 130

„Господа, азсъмамериканец“................................. 132

„Незнаех, чемогадаотварямочинаслепи“........ 133

Тозибикнепознавадумите: „ВИметонаИсусаХриста“          134

„Турикачамаканарамотоми“................................. 135

„Натебетиедобре, нопитайумрелия“................. 138

„Тъкмоотвикнахмагаретосидаядеитоумря“.... 138

Тойрешилдатича..................................................... 139

„Аконамеряпо-глупавиотвас, щесевърна“........ 140

Какевъзможнодастанегениален?....................... 142

„Амитовамагаревогледалотонеголивиждаш?“144

„Тисисветияинетитрябваткосерчета“............... 145

„Щомкатоетака, щемупратяпари“...................... 146

„Колкобобизяде, докатодойденатовамясто!“.. 147

„Защосиоблечентолковадобре?“......................... 148

„Затебещеостаневторатакокошка“...................... 148

„Най-добрещенаправишдасиотидешудома“.. 149

„Катосвършиш, заключисалона“............................ 150

„Пакнямакакводавиговоря“................................. 151

„Тисиживразбойник“............................................. 151

„Паднаеднатопкапамукимеударипорамото“.. 152

„Щетенабиядобреищетеизпъдя“...................... 153

Гледалкакщесенапълницялатастаясмляко..... 155

„Многорибаналових“.............................................. 156

„Каквотобешеедновреме, товаеиднес“............ 158

„Даобирамхората, товаемойзанаят“.................. 158

„Какъвпо-голямзороттози?“.................................. 160

„Тамщепрекарацели 40 години“........................... 160

„Тисистарчовек, нямашнитодете, нитокон“..... 162

„Даизпеемпесента „СлаванаГоспода“................. 164

„СамобоблиядеСтоян?“......................................... 165

„Вижколкообичалженаси!“................................... 166

„ТвоятбратсеразговарясХриста“.......................... 167

„Мамо, бихамеинаотиване, инавръщане“....... 168

Коткатахвърлилатаблатаназемята...................... 169

„Решихсамдаизямкокошката“.............................. 170

„Плачаотсъжаление, чеитинеможадасеудавиш“  171

„Задницатаминеискавечедасеучи“.................. 172

„Задръжвторотолекарствозасебеси“.................. 173

„Моятаженаникоганевървинадолу“................... 175

„Тазичестсепаданатебе!“..................................... 176

„Това, коетоносишвджобаси, елуковаглава“... 177

„Азтеучихдаобирашхората, нонемене“............ 179

„Небъркай, понежесъмтвойколега“..................... 180

„Битнебитаноси“...................................................... 180

„Туксъм, туксъм, нонесмеядасеизявя“............ 182

„Иазщеизлязавън, всещеспечелянещо“.......... 183

„Чакайте, азщеразрешатозивъпрос!“.................. 185

„Тъпанътнеможедапее, ВашеВисокоблагородие“186

„Татко, ето, азсепрочух“........................................... 187

„Тояхванах, негощебия“........................................ 188

„Цялденорахнанивата“......................................... 189

„Сегапъктищесивъобразяваш,чесъмтиплатил“190

„Кактоказвасвещеникът“......................................... 191

„Горконаонзи, койтоенаоткрито!“....................... 192

„Койщеокачизвънеца?“.......................................... 193

„Амивземикоша, азскаквощетенося?“............. 194

„Тогаванеумирам!“.................................................. 195

„ДаГонамеря, щеМусекарам“.............................. 197

„Следтазигръмотевицащедойдедъжд“.............. 197

„Късноевече, приятелю“......................................... 198

„Тиизвадиголемиябръмбар, номалкиятостана“200

„Сегакаквощекажеш? Ималивода?“................... 202

„Защонеостанапримечкатадапроповядваш?“. 203

„Имашестястияипосле –йока“............................. 205

„Защосипоставилустатанапещтакъмизток?“.... 205

„Петелът, когатозатлъстее, непее“......................... 207

Тойизбягалнавън.................................................... 208

„Сегавечеитисинаквасена“................................. 209

Градинарятмупоказал............................................. 210

„ТраповетевЦариградсадруги“............................. 211

Сутринтасенамерилинасъщотомясто................. 212

„Отличенобяд!“......................................................... 214

„Какводъвканебеше!“............................................. 214

Написалчислото 66................................................... 216

„Тидапродължишмоитенаучниизследвания“... 218

„СлаваБогу, похапнахсиотвсичко“........................ 220

„Сегавечемноголошовърви“................................ 221

„Понесладичкобеше“.............................................. 221

„Койтовиди, щесъжалява“...................................... 223

Хвърлилкобуритенастрана..................................... 224

„Неселинамериединмеждувасдаепадал?“... 225

„Виестевълците, азсъмагнето“............................. 226

„Струвасипарите!“.................................................... 227

„Тогаванесмение“.................................................. 229

„Моля, вземисипарите, пъкнапуснистаята“........ 230

Изпращаму 40 слепикози........................................ 232

„Катовиждашсламата, защомепиташ?“.............. 233

„Тидамиизядешкаймака!“.................................... 234

Катовидял, чемногощеспечели........................... 237

„Бояхседаневистаненещоотучудване“............ 238

„Е, изкарахпрехранатаси“....................................... 239

„Набиме, защотогонаддумах“............................... 240

Щеседнепредтазипланинаоториз..................... 242

„Братко, снегъттисетопи“....................................... 243

„Намерих, чесветътенаправенотвода“............... 245

„Щеизхвръкнетеизпрозорецанавън!“................. 246

Видял, чесамосмисълработитенестават........... 247

„Сегащезапочнадарежазданиетостриона“...... 248

Намислилидаустроятеднашегаснего................ 250

„Добъресветътзащъркела, нонеизажабите“.. 251

„Дещесесрещнем, мамо?“..................................... 253

Закобилата – 60 пари, азакотката300 грошаиска254

„Тивземидругиякрайисекачвайснегонагоре“255

„Катосекачихнадървото, накарахгодасизамине“257

„АмичетоеработанаБога“.................................... 258

„Несъмходилприябълката“................................... 259

„Такавамечкаазнесъмвиждал“........................... 261

Тойимказал, чещенаправиедночудо................ 261

„Светъттръгнаназад“............................................... 262

„НазорсенамериЙон“............................................ 263

„ГосподинПредседателю, дачуетесамодведумиотмене“   264

„Какаящука!“.............................................................. 266

„Къдесаапостолите?“............................................... 267

„Нямануждадазнаешникаквамолитва“............. 268

„ВашеСветейшество, тованеможедабъде“........ 270

„Щезатворитеадаинямадаприематевътретозичовек!“     271

30 други продукти в същата категория: