Езотерика

Намалена цена! Книга на съдбата Уголеми

Книга за съдбата

Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно

6

Нова

Колкото и тежка да е съдбата, ти избери Истинолюбието.

Елеазар

Повече детайли

3 книги на склад

14,40 лв

-10%

16,00 лв

Добави в списъка ми с желания

Година2014
ИздателствоЛогос
Страници387
Корицимеки

...откъси от книгата

Предговор:

  

Съдбата е част от реда на Вселената.

Рамакришна

Съдба има, защото редът е нещо много важно във Вселената.

Рамакришна

За да се образува един висш порядък, хората трябва да минат през съдбата.

Рамакришна

Всеки трябва лично да преживее своето отклонение от Бога и Неговия ред.

Рамакришна

Съдбата – това е просто пътят на една необходимост.

Рамакришна

По пътя на съдбата всеки ще разбере, че нищо не става случайно.

Рамакришна

Всичко, което човек сега прави, ще го преживява след време като необходимост.

Рамакришна

Когато егото на човека умре, ще умре и неговата карма.

Елеазар

Кармата се настанява там, където няма Истина.

Елеазар

Всяко наказание се определя лично от самия човек, а кармата е само служител и тя го изпълнява.

Елеазар

Колкото и тежка да е съдбата, ти избери Истинолюбието.

Елеазар

Щом твърдо избереш Истината, Бог ще те забележи и тогава звездите и съдбата ще започнат да замлъкват.

Елеазар

Човек, който познава Бога, е изключително строг и внимателен към думите, към всяка дума, защото всяка дума се превръща в съдба.

Елеазар

Твоите думи подреждат законите, по които ще живееш впоследствие.

Елеазар

Всяка дума определя съдба. Всяка дума е семе, посев, посяване.

Елеазар

Думите създават съдбите. Те са същества – те дишат, облагородяват, одухотворяват, обожествяват или провалят човека и отнемат пътя му.

Елеазар

Знаете ли, че думите са ръце – ръце на същества – и чрез думите тези същества ни улавят.

Елеазар

Всеки Го търси, за да бъде докоснат, и който бъде докоснат, той вече няма съдба, но само Вечност, Покой и Безкрайност.

Елеазар

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, октомври 2013 г.

Съдържание:

I. Съдбата и Истината................................. 17

 

      1. Твоята съдба се определя от отношението ти към Истината..17

 

Кармата е отклонение от Истината. Ти си осъден от собствените си лъжи. Поставете себе си на съд пред Истината и не се щадете. Истината ще ви изведе от вътрешния ад.

 

      2. В света на Истината се сформира човешката карма..........24

 

Защо хората не могат да възприемат Истината? Който избере пътя на Истината, възстановява Свободата си. Слаби са само хипнотизираните от лъжата. Истината се изявява в закона на Абсолютната Справедливост.

 

      3. Съдбата идва, за да те направи безупречен............. 31

 

Бог вижда всичко и въздава всекиму. Погрешките се изправят само чрез страдания. Когато човек съгреши, той затваря своя път. Очисти образа на Бога в себе си.

 

      4. Съдбата е изключителен преследвач на твоите погрешки..38

 

Извинение за погрешките няма. Погрешките се заличават само когато се поправят. Гордостта не ти позволява да признаеш своите погрешки. Злото не е в погрешките, а в отлагането на работата върху себе си. Новият човек изправя не само своите погрешки, но и погрешките на другите.

 

      5. Наследствеността е закон на кармата. 48

 

Страхът на съвременните хора е остатък от греховете на хиляди същества, живели преди. Със страха почва човешкото съзнание, съвестта. Не се спъвай в живота на своите деди и прадеди. Истината изисква Ново съзнание. Истината изгаря всичко нечисто.

 

      6. Всеки неосъзнат, неизповядан грях се превръща в съдба..55

 

В Божествения свят няма съдба. Съдбата управлява само нисшата природа на човека. Каква съдба ви свързва с вашите синове и дъщери. Изповедта е метод за ликвидиране на кармата. Живей по закона на Свободата, а не на насилието.

 

      7. Съдбата се заражда постоянно чрез мисли, чувства и дела. 69

 

Сегашният живот е израз на минали мисли, чувства и постъпки. Плодовете от сегашния живот ще дойдат в бъдеще. Кармата е просто слуга  донася последствията. Внимавай днес, докато имаш избор.

 

      8. Законът на кармата преследва човека най-малко до четири поколения 75

 

Човек с живота си определя своята съдба. Когато човек промени себе си, Бог променя Своите решения за него. Каквито мисли подхранвате, с такива духове се свързвате. 10 години чист и свят живот могат да изплатят 1000 години карма.

 

      9. Болестите са признак на назряла карма 82

 

Злото е проникнало в миналото ти поради неспазване на Божия закон и днес то се явява като болест. Винаги има един изходен път да работиш върху себе си и възстановиш връзката си с Бога. Само Бог е лечителят, само Бог изцелява.

 

    10. Кармата е събирач на дълговете ти към Бога..... 92

 

Тежката карма препятства на закона на изобилието. Мъчнотиите произтичат от недоизплатени дългове. Богатството на Земята ще остане за праведните. Всички хора са стари длъжници на Бога. Човек може да ликвидира със своята карма само като служи на Бога.

 

    11. Смъртта не те освобождава от съдбата 107

 

Има договор и докато не го изживееш, не можеш да се освободиш. Кармата пише безпощадно своите показания върху човешкото тяло. Всяка кост е свидетелство за или против нас. Условията сега са изработени в миналото.

 

    12. Като се роди Истината в теб, ще излезеш от съдбата... 115

 

Докато съзнанието не се пробуди, кармата не може да се заличи. Има седем мистични фази в човешкото пробуждане, които се делят на 49 други стъпки. Само Истината отваря царските врати на Рая. Бог е възлюбил Истината в човека.

 

II. Съдбата и Мъдростта........................... 129

 

      1. Съдбата е част от могъществото на Божията Воля.... 129

 

Има първичен план, предвиден от Бога, за всяка душа. Ако всеки върви по своя определен път, ще изпълни Божията Воля и пътят му ще се отвори. Винаги се дават най-добрите възможни условия за развитие  съдбата не е нещо фатално. Великият и скрит Бог създава събитията в твоя живот. Животът и смъртта трябва да се разбират.

 

      2. Съдбата ти влияе, защото нямаш Истински знания.... 137

 

Докато се противиш на Божията Воля, все ще бъдеш затворен на Земята. Хората се съдят на Земята, а не на Небето. Съдба има, защото Бог не е заживял в теб. Освобождението идва от вътре навън. Истинските знания не се поверяват на непросветени и неподготвени. Който престъпва Божиите закони, ще изпие кармичната чаша до дъно.

 

      3. Съдбата е сянка, съществува само Бог 146

 

Реалността няма отношение нито към миналото, нито към бъдещето. Бог в нас трябва да изтласка всяка друга реалност. Всеки трябва да изтръгне кармичния нокът от себе си  да се преобрази. Сега са настанали най-благоприятни времена за духовни постижения. Нас­тоящият ден е Божествен.

 

      4. Който не властва над самия себе си, остава в съдбата.. 157

 

Знанията се опитват на Земята, а не се придобиват. Със злото разполага само Бог. Да бъдеш мъдър, е една необходимост. Ти си творецът на собствения си ад. Като сме се учили при дявола, станали сме глупави. Бог ще хване всички незвани учители.

 

      5. Разумният е извън съдбата  170

 

Божествената наука може да предсказва всичко. Ра­зумният всичко предвижда, другите се управляват от случая. Разумът вижда през процепа на Волята. Ако се свържете с Разумните Същества, вие ще подобрите съдбата си. Всичко може да преодолеете с Божественото в себе си. На всяка стъпка има Промисъл, но хората не виждат. Благодатта са добрите условия, които помагат на хората да се освободят от кармата. Само обикновеният човек има съдба, за Разумния има Промисъл.

 

      6. Съдбата е неразбраната Любов.......... 183

 

Без Мъдростта Любовта винаги ще остане неразбрана. Гневът Божи изпъква като резултат от противодейс­твието срещу Любовта. Грешните не са възприемчиви към Любовта и към благата, които идат от Бога. За да не греши, човек трябва да разбира живота тъй, както е направен. Неразбирането пречи, а не кармата. Грехопадението е резултат на една много Велика Божия Любов. Строгостта на съдбата е Милостта Божия. Съдбата е един от най-строгите, най-мощните Ангели, но Мъд­рецът знае как да посрещне съдбата.

 

      7. Грехопадението на човечеството....... 195

 

Грехът се явява за пръв път в лемурийската раса. Когато човешкият ум се изопачил, тогава са се явили нощ­та и тъмнината. Когато съзнанието ви не е будно, вие попадате под черно влияние. Съдбата е болест на съзнанието. Вслушвайте се в съветите на Възвишените Същества, за да не бъдете играчка в ръцете на съдбата. Свършва се тъмната епоха, Земята излиза от тринадесетата сфера. Досега Ангелите и Архангелите управляваха света, но сега Господ е турил в действие Своя Велик Дух.

 

      8. Иде съдбата на света  Денят Господен ...203

 

Идва страшен изпит за всички, идва огнено пречистване. Забравата на Бога е най-големият човешки грях, а не грехопадението. Сега се съдят праведните, а за грешниците наказанието ще е голямо. Закъснелите в еволюцията ще бъдат лишени от развитие. Второто Пришествие на Христа е започнало вече. Всеки човек, всеки народ, който не изпълнява Волята Божия, ще бъде пометен. Всякога, когато хората не приемат един Божествен Принцип, идва голяма реакция.

 

      9. Съдбата на света започва от Дома Господен.... 218

 

Тъмните сили ще бъдат изгонени от физическия свят. Ще ловят антихриста, Божественият план е турен в действие. От Невидимия свят слиза комисия, която ще прегледа всички книги на човешкия живот. Нищо старо няма да влезе в Новия свят, създава се Ново човечество. За всеки народ има план за повдигане. Съдбата на България зависи от духовното повдигане на народа. Учениците са сърцето и душата на един народ. Вие даже не подозирате какво е Учителят.

 

    10. Съдбата на света преминава през Великия Учител на Вселената.... 235

 

Вие сте непослушните синове, които искам да въведа в Рая. Аз ако ви изоставя, вие сте изгубени в дадения момент. Сега приготовлявам учениците. Щом човек стане ученик, то той може да разреши всички други въпроси, тъй като повечето от тях са последствия. За всеки един от вас е платена от мене преголяма цена. От Земята няма да излезете, докато всеки един от вас не си свърши работата. В мен е ключът.

 

III. Съдбата и Любовта  253

 

      1. Обикновената човешка любов е кармична..... 253

 

Слуги и господари, ученици и учители, братя и сестри, майки и бащи  това са все кармически отношения. Кармата е резултат на нехармоничната проява на Любовта. Имай пълно доверие в Божественото начало в човека, за да се освободиш от всяко съмнение и подозрение. Отношенията на хората едни към други говорят за вътрешните отношения, които съществуват между тях и Бога. Когато обичате някого, вие ще бъдете изпитани него ли обичате, или Бога в него. Кар­мата не е дълг към определен човек, а дълг към Бога.

 

      2. Всеки човек сам се е вързал кармично .....267

 

Каквото е твоето отношение към Бога, такова ще бъде отношението на хората към теб. Свържеш ли се с лошата черта на човек, ти го настройваш против себе си и го правиш свой неприятел. Примири се с Бога, Който живее в твоя неприятел. Всяка вражда се явява отново, за да бъде разрешена. Нито една от двете страни не е права, Любовта не взема никаква страна. В Милосърдието се крие изкуството да помирява хората.

 

     3. Съдбата се смекчава много, когато човек е милосърден.279

 

Само Милосърдието е в състояние да смекчи Истината. В Божия закон няма изключения, но в Божията Милост има правила, които могат да смекчат закона. Прошката е силата на Милосърдието. Щом прощаваш, кармичната връзка се скъсва. Като не прощаваш и се противиш, връзките на кармата се продължават. Прощаването става само по закона на Любовта.

 

      4. Кармата се разрешава само чрез Любовта.... 293

 

Приложи Любовта в живота си. Щом си правил много грехове, ще правиш и много добрини. Има добро като дълг, но има и Добро от Любов. Бог те учи на Истинското Добро. Изучавай Доброто и злото като сили, които работят в теб. За всяко Добро Разумният свят възнаграждава. Със съдбата заедно вървят много Възвишени Същества, които пазят човека от нейните тежки удари.

 

      5. Кармата е отклонение от Правия път... 305

 

Хората сами създадоха своята карма и ако вървят в Правия път, кармата им сама по себе си ще се махне. Страданията ни връщат в Правия път, но Божията Любов седи над всички страдания и нещастия. Най-мъчното Учение е хората да повярват, че всичко, което става, е за добро. Божията Любов е неизменна, противоречията съществуват в нас. Разрешаването им е задача на сегашния век.

 

      6. Любовта е изпълнение на Волята Божия.... 321

 

Кармическият закон започва с раздвояването на човешкото съзнание и явяването на желанието за господство. В противовес на това законът на Любовта изисква от човека да се отрече от себе си, да стане слуга. Ако не слугуваш на Бога, съдбата ще ти заповядва. Човек сега няма напълно свободна воля. Когато Господ се прояви в човека, тогава той ще бъде със свободна воля. Свързвай се с Бога, а не с хората. Кармичните нишки се късат само когато човек изпълнява Божията Воля. Вратата на живота е Любовта.

 

      7. Единствено Божията Любов може да оправи света... 335

 

Сега Любовта ще започне да функционира като Принцип и това ще обнови нас и света. Само Любовта може да издържи всички безконечни грехове на хората и да ги повдигне. Като намериш Божественото в човека, ти си намерил същинския човек, другото е сянка. Ако имахме Любов към себе си, не щяхме да грешим. Който е изпълнен с Любов, не създава карма. Чрез Христа дойде Любовта на Земята. Христос изплати голяма част от общочовешката карма. Само Божията Любов знае да плаща.

 

      8. Човек може да измени съдбата си...... 351

 

Всеки сам твори съдбата си и сам я предизвиква. Кар­мата на човека не би се явила, ако в най-близкия момент на настоящето не се създаде за това някаква причина. Съдбата може да се видоизмени с много усърдна молитва. Само Бог в теб знае как да се справи със съдбата ти. Опитай Божията Благост. Човек е по-силен от съдбата и условията и ако е по-смел, ще надделее. Бог се явява в мъчнотиите, смирено уповавайте на Него. Достатъчно е да имате най-малкото съприкосновение с Бога и кармата ви ще се смекчи.

 

      9. Съдбата е огледало на отношението ти към Бога....... 368

 

За да измени съдбата си, човек трябва да измени отношението си към Бога. Най-важно е човек да има свещено чувство към Бога. Не съди  не си давай мнението за Божиите работи. Имай право понятие за Бога и себе си. Работи върху себе си, за да се справиш със съдбата. Бог помага на онези, които работят. В много малки мигове се решава съдбата на живота. Всеки стои или пада според поведението, което има към Бога. Но Бог всякога е готов да ти помогне, всякога те обича, понеже се оглежда в теб.

Отзиви

Оценете книгата

Книга за съдбата

Книга за съдбата

Колкото и тежка да е съдбата, ти избери Истинолюбието.

Елеазар

Оценете книгата

30 други продукти в същата категория: